Pysses och Lenas folkdräktsprojekt. Våren 2017.

Två endräktiga damer
syr tvenne dräkter för att bli dräktiga damer!

Envig och tvekamp med mönster och material...

Här skrivs om stadier innan man blir pensionär.
Vi kanske kan börja en ny karriär!
Det handlar om syslöjd i en högre sfär!
När det det blir klart inom snart, kan vi spöka ut oss i våra "ande"-dräkter!

Snart äro de dräktiga damerna fullgångna!

Länkar till Pysses och Lenas dräkter:

[folk]
[Toarp]

Material till Toarpsdräkten

[Oxie]

Material till Oxiedräkten

[]
[Py]

Copyright © 2010-2023 Pysse Nimell